Regulament Concurs

For English rules: Contest Rules

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI PARTICIPARE

Concursul internațional ARTDOOR – Big Art Meets Nature ARHITECTURĂ ȘI ARTĂ – CREATIVITATE ÎN SPAȚIUL PUBLIC constă în selectarea instalațiilor de arhitectură de mari dimensiuni și finanțarea realizării acestora în cadrul Taberei de Creație ARTDOOR. Instalațiile câștigătoare vor fi expuse pe Domeniul Teleki (Gornești, jud. Mureș) și la alte evenimentele culturale partenere.

Cap. I. Dispoziţii generale

Art.1. Asociația Culturaft în parteneriat cu Consiliul Județean Mureș și Ordinul Arhitecților din România Filiala Mureș, prin timbrul de arhitectură, organizează concursul pentru selectarea participanților în Tabăra de Creație ARTDOOR și finanțarea realizării instalațiilor de artă și de arhitectură de mari dimensiuni, în limita bugetului stabilit in Art. 10 de prezentul Regulament pentru fiecare lucrare – denumit în continuare Concursul.

Selecția va cuprinde 2 instalații de arhitectură finanțate cu suma stabilită de juriu, dar nu mai mult decât suma parțială specificată în Art. 10.

Proiectul este finanțat din timbrul de arhitectură prin Ordinul Arhitecților din România și Ordinul Arhitecților din România Filiala Mureș.

Art.2. Tabăra de Creație ARTDOOR se va desfășura în perioada 12-15 august 2019 în localitatea Gornești, județul Mureș, denumită în continuare Tabăra. Expoziția temporară cu lucrările selectate și finalizate în cadrul Taberei va avea loc în Parcul Teleki, parte din ansamblul Castelului Teleki din localitatea Gornești, județul Mureș, monumente de categoria A, conform Listei Monumentelor Istorice (numerele MS-II-a-A-15689; MS-II-a-A-15689.01; MS-II-a-A-15689.02) – în continuare denumit Parcul. Expoziția se va desfășura în perioada 15 – 18 august 2019.

Instalațiile câștigătoare vor putea fi expuse ulterior în cadrul altor evenimente culturale partenere.

Art.3. Prezentul Regulament stabileşte principiile şi procedurile de organizare a Concursului.

Art. 4. În vederea îndeplinirii scopului Concursului vor fi constituite o Comisie de selecţie, denumit în continuare Juriu, şi o Comisie de soluţionare a contestaţiilor.

Art. 5. Juriul Concursului format din specialiști va analiza documentaţiile înscrise în Concurs şi va desemna câştigătorii având în vedere următoarele criterii:

 • originalitatea proiectului

 • fundamentarea teoretică şi reprezentativitatea conceptului în contextul temei

 • impactul estimat asupra publicului

 • fezabilitatea proiectului: posibilitatea de realizare practică (montare, demontare şi transport) şi încadrarea în bugetul estimat.

Art. 6. Lista propunerilor prezentate şi proiectele declarate câştigătoare vor fi făcute publice, la finalul procedurii de selecție, pe pagina de internet a Concursului: artdoor.awakefestival.ro.

Art. 7. Participanţii la Concurs pot depune contestaţii privind exclusiv modalitatea în care a fost respectat regulamentul de organizare a Concursului. Contestațiile pot fi depuse la sediul Asociației Culturaft (Strada Louis Blanc Nr. 8, Bucuresti, Sector 1), la sediul Filialei Mureș al Ordinului Arhitecților din România (Strada Tineretului 2, Târgu Mureș 540027, România) sau transmise prin email în format PDF semnat, la adresa de email artdoor@awakefestival.ro în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data comunicării publice a rezultatului Concursului. Acestea vor fi analizate şi soluţionate în termen de 2 (două) zile de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor, formată din 3 membri desemnaţi de organizator.

Cap. II. Temă

Art.8. Pentru realizarea instalațiilor de mari dimensiuni, participanții se pot inspira din istoricul și tipicul locului în care vor fi expuse acestea (Parcul Teleki, Castelul Teleki) sau din tema festivalului AWAKE, însă fără a se limita la acestea.

Despre Castelul Teleki

Castelul de la Gorneşti a fost construit în forma literei U și are 52 de camere și 365 de ferestre, simbolizând fiecare săptamână şi zi a anului. Castelul este unul dintre cele mai reprezentative realizări ale barocului transilvănean, fiind înconjurat de un parc dendrologic impresionant cu specii exotice de arbori. A fost de-a lungul secolelor centru cultural în care se întâlneau și schimbau idei reprezentați de seamă ai epocii, intelectuali și artiști.

Membrii familiei Teleki au fost și mari iubitori de cărți. Samuel Teleki este fondatorul primei biblioteci publice de pe teritoriul Transilvaniei, actuala bibliotecă Telekiana din Tîrgu Mureș. Fiul său, László Teleki a pus bazele bibliotecii din castelul, iar nepotul, József Teleki a continuat să colecționeze cărți valoroase de-a lungul vieții. La începutul secolului XX, palatul găzduia și colecția de ilustrate și biblioteca de peste 6000 de exemplare a exploratorului Teleki Samu, descendentul fondatorului bibliotecii Telekiana.

Despre AWAKE

Evenimentul principal asociat de Tabără și de Expoziția temporară din Parc este Festivalul AWAKE, care se va desfășura în perioada 15–18 august 2019 pe Domeniul Teleki, Gornești. Expoziția va fi parte integrantă a festivalului.

AWAKE este singurul festival boutique din România, care prețuiește arta în toate formele sale. Participanții vor avea parte atât de concerte și muzică live, cât și de instalații artistice, bibliotecă în aer liber, proiecții de film, spectacole de teatru și de o platformă de discuții pe diferite teme de interes. Printre artiștii confirmați se numără Netsky, Pussy Riot, Lady Leshurr, AJ Tracey, De Staat și mulți alții.

Despre Bohemian Blast, tema festivalului

Domeniul Teleki isi deschide portile pentru neo boemi, minti creative, spirite libere si neconventionale, adventuriere. Tema festivalului a fost lansata cu un documentar vizual in 3 parti, ce poate fi vizualizat pe awakefestival.ro

Art. 9. Participanților li se solicită dezvoltarea unui concept și proiect artistic în vederea realizării unei instalații de arhitectură de mari dimensiuni, conform cerințelor tehnice descrise în Capitolul VI, Art. 24 – 25 – 26. Lucrarea propusă poate să fie inclusiv o instalație deja existentă integral sau parțial, în cazul în care autorul / autorii consideră că lucrarea se încadrează în tema prezentată în Art. 8., în bugetul stabilit în Art. 11, și nu va ridica probleme de transport și montaj, conform Art. 25 și 26 și nu a mai fost expusă în cadrul altor festivaluri de muzică (aplicabil pentru instalațiile deja existente).

Cap. III. Modalităţi de finanţare

Art. 10. Suma maximă de finanțare este de 3.000 euro brut (cu taxe incluse)/ per instalație. Premiile/ finanțările vor fi acordate doar la propunerea juriului, fără să fie obligatorie acordarea tuturor finanțărilor, în cazul în care nivelul proiectelor depuse nu atinge cerințele minime stabilite de Juriu și descrise în Art 5.

În suma alocată fiecări instalații sunt incluse și toate taxele aferente acordării finanțării.

Proiectul este finanțat din timbrul de arhitectură prin Ordinul Arhitecților din România și Ordinul Arhitecților din România Filiala Mureș.

Art. 11. În situaţia în care bugetul proiectului depăşeşte suma de 3.000 euro, participantul își asumă responsabilitatea pentru finanțare. Nu se accepta parteneriate cu terțe entități care ar necesita promovare.

Art. 12. Organizatorii vor acoperi costurile de cazare și trei mese pe zi în timpul Taberei de Creație și cazarea pe perioada festivalului AWAKE. Cazarea se va face în unități de max. 3*, în camere duble, maxim 5 zile.

Cap. IV. Condiţiile de participare la Concurs

Art.13. Concursul, organizat în baza prezentului Regulament, este un concurs public, deschis participării autorilor individuali sau reuniţi în grupuri sau persoanelor juridice fara scop patrimonial (organizatii neguvernamentale) active în domeniul artei si arhitecturii contemporane.

Art.14. Prin participarea la Concurs se presupune că persoanele fizice sau juridice care propun un proiect au calitatea de autor, în sensul Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, cu posibilitatea ca, în situaţia în care proiectul propus va fi selectat, să stabilească prin negociere directă, împreună cu organizatorii, condiţiile de realizare ale acestuia. În cazul în care negocierile cu instituţiile organizatoare în vederea încheierii contractelor eşuează, acestea au dreptul să invite la negociere, în vederea încheierii contractelor, concurenţii clasați pe următoarele locuri, în ordinea stabilită şi comunicată de către juriu.

Art 15. În cazul persoanelor minore, contractul va fi încheiat cu părintele sau tutorele legal al acestuia.

Art.16. Nu pot participa la Concurs persoanele care au participat la organizarea sa, la elaborarea regulamentului, angajaţi ai instituţiilor organizatoare sau partenere, membrii comisiei de selecţie sau membrii familiilor acestora, până la gradul al doilea inclusiv.

Cap. V. Desfăşurarea Concursului, modalităţi de înscriere şi selecție

Art. 17. Calendarul desfășurării Concursului este următorul:

 • Depunerea documentaţiilor: termen limită – 21 iunie 2019, ora 23:59 (GMT+2)

 • Jurizarea: 25 iunie 2019

 • Anunțarea rezultatelor intermediare: 26 iunie 2019, ora 10:00

 • Depunerea contestaţiilor: termen limită – 28 iunie 2019, ora 16:00 la sediile organizatorilor specificate în Art. 7, sau până la ora 23:59 prin email.

 • Soluţionarea contestaţiilor: termen limită – 3 iulie 2019.

 • Anunțarea rezultatelor finale – 8 iulie 2019.

Art. 18. Fiecare concurent va depune un proiect, într-o concepţie unitară. În situaţia în care acelaşi autor / colectiv depune mai multe proiecte, pentru fiecare proiect în parte se va completa câte un formular de înscriere, regăsit pe site-ul concursului: artdoor.awakefestival.ro

Art. 19. După terminarea jurizării vor fi anunțate public numărul proiectelor selectate, autorul/autorii și titlurile proiectelor selectate.

Organizatorii vor invita reprezentantul sau reprezentanții fiecărei echipe de autori (pot fi prezenți la această intâlnire maxim trei persoane dintre cele enumerate în formularul de înscriere) la o sesiune de detaliere a proiectului și pentru a comunica concurenților temele de aprofundare și cerințele specifice în vederea realizării instalațiilor și pregătirea acestora anterior sau în timpul Taberei.

Art. 20. Înscriere și predarea documentațiilor obligatorii

Înscrierea la Concurs se va realiza fără taxă, prin completarea formularului de înscriere și încărcarea pieselor solicitate pe pagina de internet a Concursului până în data de 21 iunie 2019, ora 23:59 (GMT+2). Documentaţiile transmise prin poștă, e-mail sau fax, cele incomplete sau cele care nu respectă cerinţele impuse de organizatori nu vor fi luate în considerare.

Art. 21. Conținutul obligatoriu al documentațiilor predate

Documentaţiile încărcate pe pagina de internet a Concursului vor cuprinde următoarele piese:

PIESE SCRISE:

 1. Datele de contact ale autorului

 2. Conceptul proiectului

Textul va fi redactat în limba română sau în limba engleză; maximum 450 de caractere.

 1. Descrierea tehnică a instalației

Descrierea va prezenta materialele folosite, modul de realizare, modul în care vor fi instalațiile expuse.

Descrierea tehnică va fi în limba română sau în limba engleză; maximum 450 de caractere.

NOTĂ: în cazul proiectelor selecționate, autorii sunt obligați să prezinte în maxim 15 zile după anunțarea rezultatelor finale, până la 23 iulie o descriere tehnică și proiect de specialitate (dacă este cazul) din partea unui inginer structurist.

 1. Descrierea scurtă a instalației, cuprinzând conceptul și modul de realizare, pentru publicații în limba română sau în limba engleză; maximum 450 de caractere.

 2. Deviz estimativ necesar realizării instalației

Se va ține cont de materialele folosite și manopera specială implicată în realizarea instalației. În cazul în care costurile depășesc suma asigurată de către organizatori, se va specifica acest aspect.

 1. Curriculum Vitae al autorului /-ilor

 2. Portofoliu care să cuprindă proiecte / lucrări realizate anterior, prezentat sub formă de mapă PDF.

IMAGINI / PIESE DESENATE:

 1. În cazul lucrărilor noi, nerealizate, se vor prezenta la alegere schițe de concept, simulări, fotografii macheta

Se vor prezenta obligatoriu schițe cu dimensiuni, desene tehnice, vederi

 1. În cazul lucrărilor existente se vor prezenta fotografii, schițe cu dimensiuni

Art. 22. Prin participarea la Concurs, autorii îşi exprimă acordul cu privire la folosirea de către organizatorii Concursului a materialelor depuse în cadrul concursului în scopuri publicitare / promoţionale / editoriale.

Art. 23. Participanţii au dreptul de a pune organizatorilor întrebări sau a cere lămuriri cu privire strict la regulamentul Concursului la adresa de email: artdoor@awakefestival.ro pana la data de 1 iulie 2017.

Cap. VI. Cerințe tehnice

Art. 24. Dimensiunile instalației propuse

Înălțimea recomandată (nu obligatorie) pentru instalația propusă este între 2,5 m și 5m.

În plan orizontal este recomandat (dar nu obligatoriu) ca instalația să se încadreze într-un pătrat cu latura de 2.5 m.

Art. 25. Materialele folosite și modul constructiv

Materialele folosite pentru realizarea instalației vor fi materiale preferabil ușoare, rezistente la intemperii, care vor permite expunerea lucrării de artă pe termen lung în spațiu exterior, neprotejată de precipitații sau diferențe de temperatură.

Sistemul constructiv va permite demontarea instalației în bucăți cu dimensiunea maximă de 1.3 x 1.5 x 2.5 m în vederea asigurării condițiilor optime de transport. Sistemul constructiv va fi optim pentru asamblari si dezasamblari multiple.

Instalația va fi prevăzută cu un sistem de fixare de sol/ soclu. Dacă organizatorii vor considera necesar, instalația va fi expusă pe un soclu de lemn de o dimensiune maximă de 3 x 3 x 0.3 m, realizat din structură casetată de grinzi de lemn și acoperit cu dulapi sau scânduri de lemn. Soclul va avea structura realizată conform cerințelor specifice fiecărei instalații.

În cazul în care instalația propusă are o greutate deosebit de mare, aceasta va fi prevăzută cu un sistem de ancorare și fundare, specificată încă din faza de propunere / concurs. Sistemul de ancorare trebuie să fie conform spațiului în care este amplasată instalația și nu trebuie să prezinte un pericol pentru publicul participant. Nu se permite realizarea unor fundații punctuale, doar sisteme plane, așezate direct pe teren. Limita de greutate pentru întreaga instalație nu trebuie să fie mai mare de 500 kg.

Materialele folosite și sistemul constructiv nu vor pune în pericol mediul înconjurător sau sănătatea publicului vizitator. Materialele folosite, la fel ca si instalatia asamblata, trebuie sa fie ignifuge si rezistente la intemperii.

Art. 26. Realizarea și transportul instalațiilor

Instalațiile vor fi parțial sau integral realizate în cadrul Taberei. În funcție de proiect, materialele necesare realizării instalației sau părți realizate anterior Taberei, inclusiv instalația integrală realizată înaintea Taberei și demontată, vor fi transportate la locația Taberei pe costurile organizatorilor. În cazul în care instalațiile parțial sau integral existente și demontate sau materiale necesare realizării instalațiilor se află la o distanță mai mare de 400 km de locația Taberei, organizatorii și autorii vor împărți costurile de transport conform negocierilor din momentul semnării contractului. Lista de utilaje necesare va fi discutata la intalnirea de semnare a contractului si stabilita la comun acord cu organizatorii. Participanții vor stabili de comun acord cu organizatorii timpul necesar pentru montare/construire a instalațiilor în cadrul Taberei, între 1 și 7 zile. Lucrările trebuie să fie finalizate până pe data de 15 august 2019.

Cap. VII. Responsabilităţile câştigătorilor

Art. 24 Autorii proiectelor declarate câştigătoare vor avea următoarele responsabilităţi:

 1. respectarea condiţiilor contractului pe care îl vor încheia cu organizatorii pentru participarea în Tabără și materializarea instalației / instalațiilor;

 2. realizarea instalațiilor în condiţii de calitate artistică şi tehnică corespunzătoare, exercitându-şi cu profesionalism şi responsabilitate totalitatea capacităţilor creatoare;

 3. realizarea instalației/ instalațiilor astfel încât să nu afecteze integritatea spaţiului în care va fi expus;

 4. asigurarea, din suma încasată, potrivit contractului încheiat cu finanţatorul, a plăţii cheltuielilor generate de realizarea proiectului;

 5. cooptarea de cofinanţări, în situaţia în care bugetul proiectului depăşeşte sumele alocate de organizatori;

 6. prezentarea unui status către organizatori cu doua săptămâni înaintea Taberei de Creație ARTDOOR;

 7. prezentarea unui deviz semnat de un inginer proiectant prin care să se ateste siguranța montării în aer liber a instalației;

 8. semnarea unui contract privind cedarea drepturile de autor și a drepturile conexe.

15 – 18 August 2019 Teleki Estate / Gornești / Mureș